ROMÂNIA
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Instituţia Prefectului Judeţul Mehedinţi


             - formular 
 


„PRIN COMPLETAREA ŞI SEMNAREA FORMULARULUI TIPIZAT DE CERERE, SOLICITANTUL ÎŞI DĂ ACORDUL CU PRIVIRE LA COLECTAREA ŞI PRELUCRAREA  DATELOR CU CARACTER PERSONAL”


Adresa: GUVERNUL ROMÂNIEI, INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL MEHEDINTI, STR. TRAIAN NR.89
Telefon: 0252/311647; 0252/311216(7)
Fax: 0252/311469