Institutia Prefectului Mehedinti
 
Romana

Institutia Prefectului

  Legislaţie
  Conducerea
  Agenda prefectului
  Organizare
  Programe şi strategii
  Rapoarte şi studii
  Ordinele prefectului
  Comisii de specialitate
  Servicii publice deconcentrate
  Afaceri Europene
  Transparenţă şi calitate în administraţia publică prin social media
  Acreditare presă


Serviciile noastre

  Contact
  Program audienţe M.A.I.
  Comunicate de presă
  Serviciul Paşapoarte
  Serviciul Permise Auto şi Inmatriculări
  Apostila
  Legături utile
  Media


Documente publice

  Transparenţă decizională
  Informaţii de interes public
  Declaraţii de avere şi interese
  Protecţia datelor cu caracter personal


Ultimele 10 comunicate de presa
emise de Institutia Prefectului Mehedinti
in format XML 2.0

Comunicatele de presa in format XML 2.0


Ordin privind convocarea Colegiului Prefectural în data de 19 decembrie 2017

- Informare Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor
- Informare Inspectoratul Teritorial de Munca
- Informare Directia de Sanatate Publica Mehedinti - Informare Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți
- Informare Direcția de Sănătate Publică Mehedinți
- Informare Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Mehedinți
- Informare Direcția pentru Agricultură Județeană Mehedinți
Informare deszăpezire 2017-2018 - Consiliul Județean Mehedinți
Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinți
- Informare Secția Drumuri Naționale Drobeta Turnu Severin
- Informare Secția Drumuri Naționale Orșova
- Informare Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mehedinţi
- Informare Direcţia Judeţeană pentru Cultură Mehedinţi
- Informare Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mehedinţi
- Informare Direcţia de Sănătate Publică Mehedinţi
- Informare Inspectoratul Teritorial de Muncă
- Informare Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi
- S.G.A Mehedinţi - Informare cu privire la rezultatele verificarii starii tehnice si functionale a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor, de pe raurile interioare si de la Dunare, in judetul Mehedinti
- I.S.J Mehedinţi - Informare cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale în judeţul Mehedinţi
- Informare privind inspecţiile efectuate pentru prevenirea incendiilor, în perioada sezonului cald
-Informare privind riscul rutier determinat de accidentele de circulaţie grave înregistrate în  5  luni   2017/5 luni 2016
- Evolutia somajului, activitati desfasurate in domeniul ocuparii fortei de munca si formarii profesionale in perioada    ianuarie - mai 2017


- Actiuni derulate de catre Directia de Sanatate Publica prin Serviciul Control in Sanatate Publica, in vederea asigurarii unui cadru corespunzator pentru activitati recreative in sezonul cald
- Managementul deşeurilor în unităţile administrativ – teritoriale din judeţul Mehedinţi
- Raport de activitate al Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Mehedinţi
- Proiecte de tabere şi de tineret în anul 2017 în cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport si Tineret Mehedinţi- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Informare
- Informare privind situatia implementarii la nivelul judetului Mehedinti a programului national de dezvoltare rurala 2007-2013 si stadiul programului national de dezvoltare rurala 2014-2020
- Plan de masuri privind prevenirea toxiinfectiilor alimentare in perioada sarbatorilor pascale  
- Plan de masuri privind prevenirea toxiinfectiilor alimentare in perioada Sarbatorilor Pascale 2017
- Raport de activitate al  Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Mehedinţi
- Informare privind situatia infrastructurii de acces catre Portul Comercial Dr Tr Severin -Portul Comercial Trans Europa -  B.dul Portile de Fier, nr. 2A, Dr. Tr. Severin si consecintele nefavorabile asupra activitatii de import/export si respectiv asupra  activitatii  economice a judetului Mehedinti
- Raport Directia Generala Anticoruptie


- Programe de finanţare destinate persoanelor juridice, finanţate de Ministerul Mediului prin Administraţia Fondului pentru Mediu
- Raport sinteză privind starea învăţământului pe teritoriul judeţului Mehedinţi în anul 2016
- Informare privind platile efectuate in anul 2016 pe scheme de plăţi/măsuri de sprijin si prezentarea activitatilor specifice    depunerii cererilor unice de plata – Campania 2017
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi - Raportul asupra activitatii desfaşurate în anul 2016 
- Consiliul Judeţean Mehedinţi - Situaţia atragerii de fonduri europene în judeţul Mehedinţi la finele anului 2016 şi a posibilităţilor de atragere de noi fonduri pentru anul 2017 - Direcţia de Poliţie Locală - Plan de măsuri
- Masurile luate pentru protejarea populatiei cu ocazia sarbatorilor de iarna de catre DSVSA MEHEDINTI

Principalele masuri organizatorice luate pe perioada sarbatorilor de iarna 2016-2017 in vederea verificarii normelor legale in privinta depozitarii si vanzarii produselor agroalimentare
- Plan de acţiuni desfăşurate de CJPC Mehedinţi pe perioada sărbătorilor de iarnă  2016                      
-Raport de activitate  pe primele nouă luni a anului 2016  al Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Mehedinţi
- Informare  privind măsurile organizatorice luate pe perioada Sărbătorilor de Iarnă 2016-2017 în vederea verificării respectării normelor legale la comercializarea şi utilizarea materialelor pirotehnice de divertisment
-Informare privind,,Principalele măsuri organizatorice luate pe perioada Sărbătorilor de iarnă 2016-2017 în vederea verificării respectării normelor legale în privinţa depozitării şi vânzării produselor agroalimentare,comercializării materialelor pirotehnice şi a pomilor de Crăciun”
- Direcţia Silvică - Măsuri organizatorice


- Raport de activitate Direcţia Judeţenă pentru Cultură Mehedinţi
- Raport de activitate  Direcţia judeţeană pentru Sport şi Tineret Mehedinţi
- Raport de activitate Casa Judeţeană de Pensii Mehedinţi
- Informare privind modificarile legislative aparute in anul 2016 in domeniul silvic si modalitatile de implementare la nivelul judetului Mehedinti
- Informare privind bolile infectioase si infecto-contagioase inregistrate  in perioada ianuarie – septembrie 2016
- Raport de activitate al I.T.M Mehedinţi compartimentul R.M.  în primele 9 luni ale anului 2016
- INFORMARE privind stadiul măsurilor întreprinse de Consiliul Judeţean Mehedinţi referitor la programul de deszăpezire în   iarna anului 2016 – 2017
- Informare cu privire la asigurarea utilajelor şi a stocurilor necesare deszăpezirii drumurilor naţionale pentru iarna   2016-2017
- Informare cu privire la măsurile ce se vor lua în vederea asigurării condiţiilor optime de circulaţie  pe căile rutiere în sezonul rece
- Raport  privind desfăşurarea campaniei de recoltare a culturilor de toamnă - Raport DSP Mehedinţi - Planul masurilor organizatorice pentru inceperea anului scolar 2016-2017, judetul  Mehedinti
- Planul măsurilor organizatorice pentru începerea anului şcolar 2016-2017 la nivelul I.S.U. Drobeta al judeţului Mehedinţi
- Situaţia cu măsurile organizatorice pentru începerea anului şcolar 2016-2017, concret dispuse pe fiecare unitate de invăţământ
- Raport privind  activitatea GNM-CJ Mehedinţi în perioada 01.01-12.08.2016
- Măsuri organizatorice pentru începerea anului şcolar 2016 - 2017
- Situaţia cu măsurile organizatorice pentru începerea anului şcolar 2016-2017
- Situaţia obiectivelor de învăţământ puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu la nivelul judeţului Mehedinţi
- Raport Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mehedinţi
- Raport Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Mehedinţi
- Informare Direcţia de Sănătate Publică  Mehedinţi
- Planul de măsuri pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică în sezonul estival 2016
- Respectarea prevederilor legale privind protectia consumatorilor la comercializarea pachetelor de servicii turistice, controale efectuate si masuri dispuse in anul 2015 si anul 2016
- Probleme de mediu identificate în anul 2015 în judeţul Mehedinţi cu ocazia verificărilor efectuate şi măsurile dispuse în anul 2016 pentru prevenirea eventualelor prejudicii asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător
- Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mehedinţi
- Managementul deşeurilor în unităţile administrativ – teritoriale din judeţul Mehedinţi - Situaţia gestionării deşeurilor, măsuri de respectat
- Raport privind stadiul derulării programului naţional “Lapte – Corn 2015-2016 ”
- Stadiul derulării Programului „Cornul şi Laptele” acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele
I-VIII din invăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, precum şi eventualele măsuri dispuse

- Program de măsuri de supraveghere ce se vor intreprinde in vederea respectării normelor sanitar veterinare referitoare la comercializarea produselor de origine animală în perioada premergătoare sărbătorilor pascale
- Planul de acţiuni în vederea respectării legislaţiei, în perioada sărbătorilor pascale 2016
- Informare Inspectoratul de Stat în Construcţii
- Măsurile de verificare a respectării prevederilor legale la comercializarea şi prestarea serviciilor specifice sărbătorilor pascale
- Informare Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mehedinţi- Planul de acţiuni pe anul 2016  pentru realizarea în judeţul Mehedinţi a obiectivelor cuprinse în actualul Program de Guvernare
- Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali ai judeţului Mehedinţi în anul 2015
- Analiza bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor administrativ teritoriale la finele anului 2015 si situatia alocarilor bugetare pentru anul 2016 – Administratia Judeteana a Finantelor  Publice Mehedinti, modificari legislative in domeniul fiscal aparute în anul 2016
- Informare privind gradul de absorbţie a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală la nivelul judeţului Mehedinţi în anul 2015 şi obiective pentru anul 2016
- Raport privind activitatea desfăşurată de către Direcţia Silvică Mehedinţi în anul 2015
- Informare privind măsurile întreprinse pentru asigurarea funcţionalităţii amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, garanţia protecţiei eficiente a localităţilor şi terenurilor agricole împotriva factorilor de risc şi a calamităţilor naturale în anul 2015 şi măsuri/proiecte pentru anul 2016
- Raport de activitate al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Mehedinti pe anul 2015
- Raport privind stadiul implementăriimăsurilor cuprinse în PNDR,2014-2020 APIA 2015


- Hotărârea nr.5 privind aprobarea Planului de măsuri necesare în vederea desfăşurării normale a activităţilor economice şi sociale în perioada sărbătorilor de iarnă la nivelul judeţului Mehedinţi
   - Planul de măsuri necesare în vederea desfăşurării normale a activităţilor economice şi sociale în perioada sărbătorilor de iarnă în judeţul Mehedinţi - Organizarea înştiinţării, avertizării şi alarmării în cazul unei situaţii de urgenţă. Analiză privind operaţionalizarea şi funcţionarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.
- Informare privind stadiul măsurilor întreprinse de Consiliul Judeţean Mehedinţi referitor la Programul de deszăpezire în iarna anului 2015-2016.
- Analiza bugetelor de venituri şi cheltuieli la data de 30.09.2015
- Raport privind verificarea agenţilor economici din judeţul Mehedinţi
- Raport privind gradul de colectare pe primele 9 luni ale anului 2015, la nivelul judeţului Mehedinţi
- Stadiul pregătirii vaccinării antigripale în perioada 2015 - 2016
- Analiza modului în care este asigurată creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar precum şi principalele acţiuni întreprinse în vederea începerii noului an şcolar
- Analiza modului în care este asigurată creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi personalului  didactic şi prevenirea delicventei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar precum şi principalele acţiuni întreprinse în vederea începerii noului an şcolar
- Raport cu privire la stadiul măsurilor întreprinse şi activităţile desfăşurate pentru stabilirea pagubelor cauzate de fenomenele meteo nefavorabile în perioada iulie – august 2015 - secetă şi  pregătirea campaniei de toamnă
- Principalii indicatori economico - sociali în semestrul I 2015  la nivelul judeţului Mehedinţi
- Informare privind acţiunile şi rezultatele obţinute în contracararea acţiunilor ilegale la frontieră şi principalele măsuri pentru anul 2015
- Raport privind stadiul realizării pregătirilor pentru începerea anului şcolar 2015-2016 în judeţul Mehedinţi

- Realizarea principalilor indicatori privind activitatea de colectare a creantelor, metode si practici de evaziune fiscala identificate, masuri de prevenire si combaterea actelor si faptelor de evaziune fiscala la nivelul judetului Mehedinti
- Raport privind verificarea agenţilor economici din judeţul Mehedinţi care desfăşoară  activităţi de exploatare forestiera
- Raport privind verificarea agentilor economici din judetul Mehedinti care desfasoara activitati de exploatare forestiera si prelucrare primara a lemnului, modul de depozitare si eliminare a deseurilor rezultate din activitatea de prelucrare primara a lemnului
- Informare privind efectuarea inspectiei în câmp la culturile de cereale şi oleaginoase, în anul 2014 şi trimestrul I 2015

 

- Organizarea apărării împotriva incendiilor de pădure la nivelul judeţului Mehedinţi
- Raport privind realizarea de către Biroul Vamal de Frontieră Porţile de Fier I
- Organizarea apărării împotriva incendiilor de pădure şi liziera la nivelul judeţului Mehedinţi
- Informare privind implementarea măsurilor de climă şi mediu PNDR 2014 - 2020

- Informare privind masurile intreprinse pentru asigurarea functionalitatii amenajarilor de imbunatatiri funciare, garantia protectiei eficiente a localitatilor si terenurilor agricole impotriva factorilor de risc si a  calamitatilor naturale
- Acţiuni întreprinse de Direcţia Judeţeană pentru Cultură Mehedinţi în vederea protejării patrimoniului  naţional din judeţul Mehedinţi
- Raport de activitate al Direcţiei pentru Agricultură Mehedinţi privind pregătirea şi desfăşurarea campaniei agricole de primăvară din anul 2015- Raport pentru activităţile şi proiectele în desfăşurare de Direcţia de Sănătate Publică Mehedinţi în anul 2015
-
Plan de măsuri în scopul prevenirii inundaţiilor de pe râurile interioare şi fl.Dunărea din judeţul Mehedinţi

- Informare privind stadiul aplicării legilor fondului funciar la nivelul judeţului Mehedinţi şi principalele acţiuni preconizate pe anul 2015

- Program de măsuri de supraveghere ce se vor intreprinde în vederea respectării normelor sanitar veterinare referitoare la comercializarea produselor de origine animală în perioada premergătoare sărbătorilor pascale
- Măsurile de verificare a respectării prevederilor legale la comercializarea produselor şi prestarea serviciilor specifice sărbătorilor pascale
- Plan de acţiuni pe anul 2015 pentru realizarea obiectivelor cuprinse în planul de guvernare 2013 - 2016

- Informare privind activitatea desfăşurată de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Mehedinţi pe anul 2014 şi proiecte pentru anul 2015
- Raport privind activitatea desfăşurată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi - anul  2014
- Raport privind activitatea desfasurata de AJPIS Mehedinti in anul 2014 si proiectele aflate in  portofoliu pentru anul 2015
- Raportul de activitate al  Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret  Mehedinţi pe anul  2014
- Raport privind monitorizarea distribuirii ajutoarelor alimentare
Informare Direcţia de Sănătate Publică Mehedinti
Informare Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Mehedinţi
Informare Casa Judeţeană de Pensii Publice Mehedinţi
Informare Secţia Drumuri Naţionale Drobeta Turnu Severin
Informare Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor simple - Mehedinţi
  Raport sinteză privind desfăşurarea lucrărilor şedinţei Colegiului Prefectural din data de 25 martie 2014 Raport sinteză privind desfăşurarea lucrărilor şedinţei Colegiului Prefectural din data de 25 februarie 2014
Raport Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi pe anul 2013
Raport Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Mehedinţi pe anul 2013
Raport Inspectoratul pentru controlul în transportul rutier pe anul 2013
Raport sinteză privind desfăşurarea lucrărilor şedinţei Colegiului Prefectural din data de 28 ianuarie 2014
Raport privind activitatea desfasurata de Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit  Mehedinti pe anul 2013 privind gradul de absorbtie a fondurilor europene
Raport ITM Mehedinti -Verificarea respectarii prevederilor legale  referitoare la securitatea si sanatatea in munca in anul 2013

Legături utile

  Preşedintele României
  Parlamentul României
  Guvernul României
  Ministerul Afacerilor Interne
  Registrul Unic al Transparenţei Intereselor
  Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  E-guvernare
  Prefecturi
  SISOP - Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale
  SOLVIT - Rezolvarea eficienta a problemelor in Europa


Judeţul Mehedinţi

Unităţi administrativ teritoriale
Harta interactiva a judetului Mehedinti
Proiectul RO-NET - Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structuraleE-Guvernare