ROMÂNIA
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Instituţia Prefectului Judeţul Mehedinţi


Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului privind acreditarea jurnaliştilor la sediul Instituţiei Prefectului - Judeţul Mehedinţi

Formular acreditare(formular word)„PRIN COMPLETAREA ŞI SEMNAREA FORMULARULUI, SOLICITANTUL ÎŞI DĂ ACORDUL CU PRIVIRE LA  COLECTAREA ŞI PRELUCRAREA  DATELOR  CU  CARACTER  PERSONAL”


Adresa: GUVERNUL ROMÂNIEI, INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL MEHEDINTI, STR. TRAIAN NR.89
Telefon: 0252/311647; 0252/311216(7)
Fax: 0252/311469