Serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple
 


S.P.C.E.E.P.S. Mehedinti

  Coordonate de contact
  PROGRAMARE ONLINE
  Domenii de competenta
  Program de lucru cu publicul
  PASAPORTUL ELECTRONIC
  PASAPORTUL TEMPORAR
  Documente necesare eliberarii pasaportului
  Taxe
  Termen de solutionare
  Audiente
  Eliberarea adeverintelor referitoare la exercitarea dreprului la libera circulatie instrainatate
  Protectia datelor cu caracter personal
  Cooperare Schengen
  Declaratii de avere
  Declaratii interese
  Legături utile


Judeţul Mehedinţi

Prezentare generală
Poziţia geografică şi localizare
Relief
Climă
Populaţie
Învăţământ
Economie
Turism
Artă şi cultură
Personalităţi locale
Mass media locală


Ultimele 10 comunicate de presa
emise de Institutia Prefectului Mehedinti
in format XML 2.0

Comunicatele de presa in format XML 2.0

» HOME » Taxe

CTAXE PENTRU ELIBERAREA PASAPOARTELOR SI A ALTOR DOCUMENTE:

                                                        COMUNICAT        


De la1 februarie 2017 TARIFELE  pentru eliberarea pașapoartelor românești (în cazul cererilor depuse în țară) vor fi următoarele
- pentru pașaportul simplu electronic (cu valabilitate 5 ani,eliberat persoanelor peste12 ani): 258 lei
- pentru pașaportul simplu electronic (cu valabilitate 3 ani,eliberat persoanelor sub12 ani ):   234 lei
- pentru pașaportul simplu temporar:(cu valabilitate 1 an)   96 lei

Plata taxei de paşaport se poate face în numerar  , prin virament bancar , prin internet banking,  sau  mandat poştal  .
Sumele se încasează în contul  unic deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pentru încasarea taxei pentru paşapoarte , RO42TREZ461502602X006808 .
Modalităţile de plată a taxei de paşapoarte :

 • plata prin virament bancar la orice bancă unde persoana are cont deschis
 • plata prin mandate poştal , la orice ghişeu poştal
 • plata în numerar la casieria unităţii Trezoreriei Statului (str.Piaţa Radu Negru nr.1 , Dr.Turnu Severin) ,
 • plata în numerar la casieria Instituţiei Prefectului (str. Traian nr 89, Drobeta Turnu Severin)
 • plata prin internet banking

Având în vedere că pentru confirmarea tranzacției efectuate prin internet banking este nevoie de mai mult de 24 de ore , pentru documentele care se eliberează în acceași zi în cere se depune cererea (pașaportul simplu temporar) , recomandăm cetățenilor să utilizeze modalități de plată a taxelor care permit dovada plății în momentul depunerii cererii .
 
Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informaţii :

 • CNP-ul şi numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat
 • contul IBAN RO42TREZ461502602X006808
 • codul fiscal al Instituţiei Prefectului Mehedinţi  :  4222174
 • denumirea :  Instituţia Prefectului Mehedinţi   
 • suma şi tipul de documente pentru a cărui valore se încasează plata :

La momentul depunerii cererii , solicitantul trebuie să prezinte :

 • chitanţa, pentru plăţile efectuate în numerar
 • extrasul de cont doveditor , certificat de bancă , pentru plăţile efectuate prin mijloace de plată online
 • factura emisă de oficiul poştal , pentru plata efectuată prin mandat  poştal

 


Institutia Prefectului

  Conducerea instituţiei
  Cadrul legislativ
  Structura prefecturii
  Organigrama
  Comisii de specialitate
  Regulamente interne
  Şedinţe
  Integrarea europeană
  Euroregiune


Serviciile noastre

  Program audienţe
  Orarul de funcţionare
  Date de contact şi adrese
  Comunicate de presă
  Ordinele prefectului


Documente publice

  Declaraţii de avere şi interese
  Proiecte
  Acorduri şi protocoale de cooperare
  Parteneriate
  Bugetul