Serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple
 


S.P.C.E.E.P.S. Mehedinti

  Coordonate de contact
  PROGRAMARE ONLINE
  Domenii de competenta
  Program de lucru cu publicul
  PASAPORTUL ELECTRONIC
  PASAPORTUL TEMPORAR
  Documente necesare eliberarii pasaportului
  Taxe
  Termen de solutionare
  Audiente
  Eliberarea adeverintelor referitoare la exercitarea dreprului la libera circulatie instrainatate
  Protectia datelor cu caracter personal
  Cooperare Schengen
  Declaratii de avere
  Declaratii interese
  Legături utile


Judeţul Mehedinţi

Prezentare generală
Poziţia geografică şi localizare
Relief
Climă
Populaţie
Învăţământ
Economie
Turism
Artă şi cultură
Personalităţi locale
Mass media locală


Ultimele 10 comunicate de presa
emise de Institutia Prefectului Mehedinti
in format XML 2.0

Comunicatele de presa in format XML 2.0

PROGRAMARE ONLINE

Începând cu data de 15.12.2017, serviciul nostru vă oferă posibilitatea programării onlinepentru depunerea cererilor de pașapoarte .
Pentru programări online accesaţi www.epasapoarte.ro
Pentru a face o programare online pe site-ul
www.epasapoarte.ro
trebuie să parcurgeţi paşii următori:
 - În câmpurile "Nume" şi "Prenume" se va completa numele şi prenumele persoanei care depune cererea în vederea eliberării paşaportului;
 - În câmpul "E-mail" se va completa adresa de e-mail la care se vor primi datele programării;
 - În câmpul "Tipul de document" se va selecta tipul de paşaport pentru care se depune cererea;
 - În câmpul "Locaţie" se va selecta locaţia în care se va depune cererea de paşaport;
- În câmpul "Număr persoane" se va selecta numărul persoanelor (din familie) pentru care se face programare iar în câmpul "Observaţii" se va menţiona numele şi prenumele fiecărei persoane pentru care se solicită programare;
 
 Finalizarea programării prin selectarea câmpului "Rezervă" va transmite la adresa de e-mail indicată un mesaj cu datele programării (în caz contrar verificaţi şi folderul SPAM).
 
   PRECIZĂRI
1.  Programarea este gratuită şi netransmisibilă;
2.  Nu se fac programări pentru ridicarea paşapoartelor;
3. Nu se fac programări prin e-mail, fax, telefonic
4. Neprezentarea la data şi ora programată, neconcordanţa între datele înscrise în formularul de programare (nume/prenume) şi datele de identificare ale persoanei care se prezintă la depunerea cererii de paşaport, lipsa actelor necesare sau dovada achitării taxei de paşaport duc la anularea programării.

Institutia Prefectului

  Conducerea instituţiei
  Cadrul legislativ
  Structura prefecturii
  Organigrama
  Comisii de specialitate
  Regulamente interne
  Şedinţe
  Integrarea europeană
  Euroregiune


Serviciile noastre

  Program audienţe
  Orarul de funcţionare
  Date de contact şi adrese
  Comunicate de presă
  Ordinele prefectului


Documente publice

  Declaraţii de avere şi interese
  Proiecte
  Acorduri şi protocoale de cooperare
  Parteneriate
  Bugetul