Serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple
 


S.P.C.E.E.P.S. Mehedinti

  Coordonate de contact
  PROGRAMARE ONLINE
  Domenii de competenta
  Program de lucru cu publicul
  PASAPORTUL ELECTRONIC
  PASAPORTUL TEMPORAR
  Documente necesare eliberarii pasaportului
  Taxe
  Termen de solutionare
  Audiente
  Eliberarea adeverintelor referitoare la exercitarea dreprului la libera circulatie instrainatate
  Protectia datelor cu caracter personal
  Cooperare Schengen
  Declaratii de avere
  Declaratii interese
  Legături utile


Judeţul Mehedinţi

Prezentare generală
Poziţia geografică şi localizare
Relief
Climă
Populaţie
Învăţământ
Economie
Turism
Artă şi cultură
Personalităţi locale
Mass media locală


Ultimele 10 comunicate de presa
emise de Institutia Prefectului Mehedinti
in format XML 2.0

Comunicatele de presa in format XML 2.0

                


         

Sistemul de informatii Schengen SIS II

Alaturi de autoritatile nationale administrative si de aplicare a legii in protejarea spatiului Schengen,
combaterea criminalitatii si localizarea persoanelor disparute .

Pentru informatii privind SIS II si drepturile dumneavoastra , accesati

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/sisii


   

                    Protejarea unei Europe fără frontiere interne

Cooperarea Schengen

În cadrul spaţiului Schengen, persoanele se bucură de dreptul la liberă circulaţie. Cooperarea Schengen are drept scop protejarea persoanelor şi a proprietăţilor acestora prin reducerea ocaziilor de încălcare a acestui drept. Aceasta presupune o cooperare consolidată între autorităţile responsabile de aplicarea legii, autorităţile vamale şi de control la frontierele externe din toate statele membre, impusă de desfiinţarea frontierelor interne.

Perspectiva istorică - evoluţia cooperării Schengen

1985 Acordul Schengen
Statele Benelux, împreună cu Germania şi Franţa, semnează un acord privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune. Acordul este semnat în satul Schengen, din Luxemburg.

1990 Se semnează Convenţia Schengen de punere în aplicare a Acordului Schengen din 1985.

1990 Italia semnează Convenţia Schengen.

1991 Spania şi Portugalia semnează Convenţia Schengen.

1992 Grecia semnează Convenţia Schengen.

1995 Intră în vigoare Convenţia Schengen, care elimină controalele la frontierele interne ale statelor semnatare (Benelux, Franţa, Germania, Spania şi Portugalia), creându-se astfel o singură frontieră externă, unde se desfăşoară controalele pentru procedurile de intrare în spaţiul Schengen, conform unui set unic de reguli. Se instituite măsuri „compensatorii" (de exemplu: o politică comună în domeniul vizelor, o mai bună cooperare poliţienească şi judiciară, precum şi Sistemul de Informaţii Schengen).
Austria semnează Convenţia Schengen.

1996 Danemarca, Finlanda şi Suedia semnează Convenţia Schengen.
În ciuda faptului că nu sunt membre ale Uniunii Europene, Islanda şi Norvegia semnează Convenţia Schengen în virtutea unor aranjamente precedente între statele nordice privind eliminarea controlului la frontiere.

1997/1998 Este desfiinţat controlul la frontierele interne la frontierele cu Austria şi Italia.

1999 Tratatul de la Amsterdam - intrarea în vigoare (tratatul semnat în octombrie 1997 intră în vigoare în mai 1999).
Acquis-ul Schengen este integrat în cadrul Uniunii Europene printr-un protocol anexat la Tratatul de la Amsterdam. Protocolul specifică de asemenea că Regatul Unit şi Irlanda pot lua parte la toate acţiunile Schengen sau la o parte din acestea, sub rezerva avizului favorabil al Consiliului, acordat în unanimitate.

2000 Este desfiinţat controlul la frontierele interne la frontiera cu Grecia.

2000 Este aprobată cererea Regatului Unit privind o participare parţială în cadrul Schengen (incluzând în special cooperarea poliţienească şi judiciară, precum şi participarea parţială la Sistemul de Informaţii Schengen).

2001 Desfiinţarea controlului la frontierele interne la frontierele cu ţările Uniunii nordice a paşapoartelor (Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia şi Suedia).

2002 Este aprobată cererea Irlandei privind o participare parţială în cadrul Schengen (incluzând, de asemenea, în special cooperarea poliţienească şi judiciară, precum şi participarea parţială la Sistemul de Informaţii Schengen).

2004 Cipru, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia şi Slovenia se alătură Uniunii Europene şi aplică parţial dispoziţiile Schengen (incluzând în special controlul la frontierele externe şi cooperarea poliţienească şi judiciară).

2004 Elveţia semnează un acord de asociere la Schengen.

2004 Regatul Unit demarează punerea în aplicare a anumitor dispoziţii Schengen (deşi nu este încă conectată la Sistemul de Informaţii Schengen).

2006 Liechtenstein iniţiază un protocol de aderare la acordul de asociere a Elveţiei.

2007 Bulgaria şi România aderă la Uniunea Europeană, se alătură Uniunii Europene şi aplică parţial dispoziţiile Schengen (incluzând în special controlul la frontierele externe şi cooperarea poliţienească şi judiciară).

Sfârşitul lui 2007/Începutul lui 2008: Dată estimată pentru desfiinţarea controlului la frontierele interne la frontierele cu statele membre care s-au alăturat Uniunii Europene în 2004 (cu excepţia Ciprului).

  Informatii detaliate  www.sirene.europa.eu
Institutia Prefectului

  Conducerea instituţiei
  Cadrul legislativ
  Structura prefecturii
  Organigrama
  Comisii de specialitate
  Regulamente interne
  Şedinţe
  Integrarea europeană
  Euroregiune


Serviciile noastre

  Program audienţe
  Orarul de funcţionare
  Date de contact şi adrese
  Comunicate de presă
  Ordinele prefectului


Documente publice

  Declaraţii de avere şi interese
  Proiecte
  Acorduri şi protocoale de cooperare
  Parteneriate
  Bugetul