Serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple
 


S.P.C.E.E.P.S. Mehedinti

  Coordonate de contact
  PROGRAMARE ONLINE
  Domenii de competenta
  Program de lucru cu publicul
  PASAPORTUL ELECTRONIC
  PASAPORTUL TEMPORAR
  Documente necesare eliberarii pasaportului
  Taxe
  Termen de solutionare
  Audiente
  Eliberarea adeverintelor referitoare la exercitarea dreprului la libera circulatie instrainatate
  Protectia datelor cu caracter personal
  Cooperare Schengen
  Declaratii de avere
  Declaratii interese
  Legături utile


Judeţul Mehedinţi

Prezentare generală
Poziţia geografică şi localizare
Relief
Climă
Populaţie
Învăţământ
Economie
Turism
Artă şi cultură
Personalităţi locale
Mass media locală


Ultimele 10 comunicate de presa
emise de Institutia Prefectului Mehedinti
in format XML 2.0

Comunicatele de presa in format XML 2.0

       ELIBERAREA ADEVERINTELOR  REFERITOARE LA LIMITAREA EXERCITĂRII DREPTULUI LA LIBERA CIRCULAŢIE ÎN  STRĂINĂTATE / ISTORIC PAŞAPOARTE
Cererease depune la ghişeu, personal de către solicitant sau prin intermediul unui reprezentant, cu procură, fiind respectate prevederile legale în vigoare.
          În condiţiile în care solicitantul se prezintă personal, cererea este însoţită de următoarele documente:

  • Actul de identitate/paşaportul solicitantului, în original, care trebuie să fie în termen de valabilitate, nefiind necesară copia documentului de identitate/paşaportului, întrucât identificarea se va face de către funcţionarul care primeşte cererea

         În condiţiile în care cererea se depune prin procură, la ghişeul de relaţii cu publicul, aceasta este însoţită de următoarele documente:

  • Procura specială, în original
  • Actul de identitate/paşaportul persoanei împuternicite, în original

        În cazul în care cererea se transmite prin poştă, trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

  • Actul de identitate/paşaportul solicitantului (care trebuie să fie în termen de valabilitate), în fotocopie
  • Procura specială, în original, în cazul în care se impune.

         Solicitarea poate fi transmisă şi prin poşta electronică la adresa email dedicată , pasapoarte-mh@mai.gov.ro.  Astfel se transmite în format electronic cererea completată, datată şi semnată (scanată), însoţită de dovada plăţii ( inainte de data de 01.02.2017 ), urmând ca adeverinţa să fie ridicată de la ghişeul de relaţii cu publicul, concomitent cu prezentarea cărţii de identitate/paşaport şi dovada plăţii, în original. Cartea de identitate/paşaport original se restituie solicitantului.CERERE ELIBERARE ADEVERINȚĂ LIBERĂ CIRCULAŢIE
CERERE ADEVERINTA ISTORIC  PASAPOARTE


Institutia Prefectului

  Conducerea instituţiei
  Cadrul legislativ
  Structura prefecturii
  Organigrama
  Comisii de specialitate
  Regulamente interne
  Şedinţe
  Integrarea europeană
  Euroregiune


Serviciile noastre

  Program audienţe
  Orarul de funcţionare
  Date de contact şi adrese
  Comunicate de presă
  Ordinele prefectului


Documente publice

  Declaraţii de avere şi interese
  Proiecte
  Acorduri şi protocoale de cooperare
  Parteneriate
  Bugetul