Institutia Prefectului Mehedinti
 


S.P.C.R.P.C.I.V. Mehedinti

  Programul de lucru cu publicul
  Coordonate de contact
  Program de audiente
  Permise de conducere
  Examinare permis de conducere
  Inmatriculare si evidenta vehicule auto
  Modele documente
  Taxe
  Declaratii de avere si CV
  Legislatie
  EVENIMENTE


Judeţul Mehedinţi

Prezentare generală
Poziţia geografică şi localizare
Relief
Climă
Populaţie
Învăţământ
Economie
Turism
Artă şi cultură
Personalităţi locale
Mass media locală


Ultimele 10 comunicate de presa
emise de Institutia Prefectului Mehedinti
in format XML 2.0

Comunicatele de presa in format XML 2.0

» HOME » Legislatie

Legislatie

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal este autoritatea centrala care functioneaza in dispozitia Legii Nr. 102 / 2005 abilitata cu atributii de control in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Serviciul nostru prelucreaza date cu caracter personal in baza Legii Nr. 677 / 21.11.2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Drepturile persoanelor vizate sunt:

  • dreptul la informare;
  • dreptul de acces la date;
  • dreptul de interventie asupra datelor;
  • dreptul de opozitie;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • dreptul de a se adresa justitiei.

Institutia Prefectului

  Conducerea instituţiei
  Cadrul legislativ
  Servicii publice deconcentrate
  Organigrama
  Comisii de specialitate
  Regulamente interne
  Şedinţe
  Integrarea europeană
  Euroregiune


Serviciile Prefecturii

  Program audienţe
  Orarul de funcţionare
  Date de contact şi adrese
  Comunicate de presă
  Ordinele prefectului
  Eliberare paşapoarte
  Permise de conducere
  Apostila Haga
  Adrese utile
  Legături utile


Documente publice

  Declaraţii de avere şi interese
  Proiecte
  Acorduri şi protocoale de cooperare
  Parteneriate
  Bugetul